Läsnäolotulkkaus pidetään asiakkaan kanssa sovitussa paikassa johon tilattu tulkki tulee ja mahdollistaa keskustelun kahden osapuolen välillä, kun yhteistä kieltä ei ole. Läsnäolotulkkaus antaa monia etuja, joita puhelintulkkaus ei aina anna. Ensinnäkin paikan päällä tapahtuvan tulkin ja asiakkaan väisen keskustelun kautta välittyy myös tunteet, eleet ja ilmeet, jolloin osapuolien on helpompi tulkita toisiansa oikein. Myös erilaisten teknisten ongelmien ilmeneminen läsnäolotulkkauksessa on periaatteessa mahdotonta.

Läsnäolotulkkaus on kokonaisuudessa hyvin ihmisystävällinen vaihtoehto. Läsnäolotulkkausta suositellaan varsinkin kun kysessä on oikeusistunto tai jokin muu vaikeasti puhelimen kautta suoritettava tulkkaus. Lapset ja psyykkisesti tai fyysisesti vaikeasti vammautuneet henkilöt saattavat myös vaatia läsnäolotulkkausta.